ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων [σ. 34-35]


external image agiatheodora.gif


Αγία Θεοδώρα η Αυγούστα


external image c232a.jpg

Ανεικονικό μωσαϊκό [450-460] Αχειροποίητος Θεσσαλονίκης

Σημαντικές ημερομηνίες

726 σεισμός με επίκεντρο τη Θήρα που θεωρήθηκε εκδήλωση θείας οργής εναντίον της λατρείας των εικόνων
απομάκρυνση της εικόνας του Ιησού από τη Χαλκή Πύλη
727 ελλαδικά πλοία του τουρμάρχη Αγαλλιανού πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη
730 σιλέντιον στην Κωνσταντινούπολη με θέμα την εικονομαχία μετά την αντίδραση τόσο του πάπα Γρηγόριου Β' όσο και του οικουμενικού πατριάρχη Γερμανού Α' στην πολιτική του αυτοκράτορα Λέοντα Γ' εναντίον των εικόνων
730 πρώτο διάταγμα εναντίον των εικόνων από τον αυτοκράτορα Λέοντα Γ'
742 ανταρσία του Αρτάβασδου [742-743], ο οποίος εκδιώκει τον Κωνσταντίνο Ε' και ανακηρύσσεται αυτοκράτορας
754 "ακέφαλη" οικουμενική σύνοδος στο ανάκτορο της Ιέρειας, ο Κωνσταντίνος Ε' ο Κοπρώνυμος επιβάλλει την ολοσχερή καταστροφή των εικόνων, διωγμοί κατά των εικονόφιλων μοναχών
787 η Ειρήνη η Αθηναία συγκαλεί τη Ζ' Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας, αναστήλωση των εικόνων
815 εικονομαχική απόφαση στη σύνοδο στην Αγία Σοφία από τον πατριάρχη Θεόδοτο Κασσιτερά που προώθησε ο αυτοκράτορας Λέων Ε' ο Αρμένιος
842 [Κυριακή της Ορθοδοξίας] λιτανεία των ιερών εικόνων με επικεφαλής την αυτοκράτειρα Θεοδώρα και τον υιό της Μιχαήλ


Λεξιλόγιο

αγαθή προαίρεση:καλός σκοπός
εικονόδουλος: που λατρεύει "ειδωλολατρικά" τις εικόνες
εικονοκλάστης: που καταστρέφει τις εικόνες
σιλέντιον: ευρεία σύσκεψη, μυστικό συμβούλιο
τουρμάρχης: διοικητής μονάδας του βυζαντινού στρατού
Χαλκή Πύλη: η κύρια πύλη του μεγάλου παλατίου στην Κωνσταντινούπολη


Χρήσιμοι ιστότοποι

Εικονομαχία [Βικιπαίδεια]
Εικονομαχία
Η έκρηξη του 726 μ.Χ. και η Αγία Θεοδοσία, προστάτιδα των Καστελιών της Σαντορίνης
Iconoclast decoration of three Naxos churches
The image of the invisible God anicinoc knowing, God and gender
Christian Symbols
Νικήτας Μηδικίου
Synagogue in Budapest [photoalbum]
Τζαμί Τζισταράκη στο Μοναστηράκι

Βιβλιογραφία

Iconoclasm in Byzantium: myths and realities [John Haldon / Princeton]
ιστορικές πηγές για την εικονομαχία
Η εικονομαχία απέτυχε, αλλά η διαδρομή της ήταν συγκλονιστική του Aντώνη Καρκαγιάννη
Bobrinskoy, B. (x.x.). Σύντομη Ανασκόπηση της Εικονομαχίας
__http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/contacts_bobrinskoy_querelle.html__
Schmemann, A. (1959). Byzantium, Iconoclasm and the Monks. St. Vladimir’s Seminary Quarterly, Vol. 3, No. 3, Fall, 1959, pp. 18-34
__http://www.schmemann.org/byhim/byzantiumiconoclasm.html__
Γεωργιάδης, Κ. (2011). Πηγές και θεολογία της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου. Διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, 2011,__[2]__
Ιωάννης Δαμασκηνός Λόγοι Απολογητικοί Προς τους Διαβάλλοντας τας Αγίας Εικόνας
__https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82__
Μακρυπούλιας, Χ. (2007). Η εικονομαχία στη Μικρά Ασία.
__http://asiaminor.ehw.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=4160__
ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ [Φύλλο εργασίας]
ΑΙΤΙΑ & ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ [726-843]

Leslie Brubaker Byzantium in the Iconoclast Era, C.680-850: A History