ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο [σ. 24-25]external image Bulgaria_1993_p008-263x300.jpg
H πρώτη βουλγαρική αυτοκρατορία επί Συμεών


Σημαντικές ημερομηνίες

[668-701] Ασπαρούχ γενάρχης του σύγχρονου βουλγαρικού έθνους
680 ήττα των Βυζαντινών από τους Βουλγάρους και αναγνώριση του κράτους των,
επί Κωνσταντίνου Δ' του Πωγωνάτου [668-685]
812 συνθήκη ειρήνης του Βούλγαρου χάνου Κρούμου με τον αυτοκράτορα
Μιχαήλ Α' Ραγκαβέ [811-813]
864 εκχριστιανισμός των Βουλγάρων
917 ήττα των Βυζαντινών στην Αγχίαλο από τα βουλγαρικά στρατεύματα του Συμεών


Λεξιλόγιο

γηγενής: αυτόχθων, ιθαγενής
εκδίδω: παραδίδω στις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους
εθνογένεση: δημιουργία ενός έθνους
εποφθαλμιώ: επιθυμώ έντονα να αποκτήσω
κλεισούρα: στενό πέρασμα μεταξύ βουνών
μετοικεσία: ομαδική μετακίνηση πληθυσμών
νεοπαγής: που ιδρύθηκε πρόσφατα
ορέγομαι: επιθυμώ
περισπασμός: απόσπαση της προσοχής
Πετσενέγοι: νομαδικός λαός τουρανικής καταγωγής που κατοικούσαν βορείως της Βουλγαρίας
Σρέντετς: το παλιό όνομα της Σόφιας, σημερινής πρωτεύουσας της Βουλγαρίας
χάνος: ηγεμόνας των Βουλγάρων


Χρήσιμες ιστοσελίδες

Ασπαρούχ [681-701] ιδρυτής του πρώτου βουλγαρικού κράτους
Συμεών Α' [893-927] δημιουργός της μεγάλης Βουλγαρίας
Θεοφάνης Ομολογητής [760-817] , Βυζαντινός χρονογράφος
χάρτης της Βουλγαρίας μετά το θάνατο του Συμεών το 927
Στα ίχνη της ίδρυσης του βουλγαρικού κράτους

Βιβλιογραφία

Theophanes Abbas Confessor [Θεοφάνης Ομολογητής] Chronographia (CSHB Classeni Recensio)
http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0700-0800__Theophanes_Abbas_Confessor__Chronographia_(CSHB_Classeni_Recensio)__GR.pdf.html