ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ, ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

Σχέσεις Βυζαντίου-Δύσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων. [σ. 45-47]


external image 800px-Normannen.png
Επέκταση των Νορμανδών στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο

external image scaled_full_5f381f4a29477580413c.jpg
η αυτοκράτειρα Θεοφανώ σύζυγος του Όθωνα Β' σε εκκλησία της Κολωνίας


Σημαντικές ημερομηνίες

582 ίδρυση του εξαρχάτου της Ραβένας από το Μαυρίκιο
751 κατάληψη της Ραβένας από τους Λομβαρδούς
965-1061 κατοχή της Σικελίας από τους Μουσουλμάνους
962 Ο Όθων Α' στέφεται Αυτοκράτωρ των Ρωμαίων από τον Πάπα
968 αποτυχημένη αποστολή του Λιουτπράνδου [πρεσβευτή του Όθωνα] στην Κωνσταντινούπολη
963-969 βασιλεία Νικηφόρου Β´ Φωκά
969-976 βασιλεία του Ιωάννη Τζιμισκή, μετά τη δολοφονία του θείου του Νικηφόρου Φωκά
972 γάμος της Θεωφανώς Σκλήραινας (ανιψιάς του Ιωάννη Τζιμισκή) με τον Όθωνα Β'
955-983 βασιλεία του Όθωνα Β' της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
975; ένωση των βυζαντινών θεμάτων της Ν. Ιταλίας σε ένα καπετανάτο

Λεξιλόγιο

αλαζονεία: υπερβολική έπαρση, υπεροψία
διαλλακτικότητα: διάθεση για συζήτηση, πνεύμα συμφιλίωσης και συμβιβασμού
ζήλος: μεγάλη θέρμη για επίτευξη κάποιου στόχου
Ισμαηλίτες: μουσουλμανική αίρεση
καθελκύω: ρίχνω σκάφος στη θάλασσα
Καλαβρία: περιοχή της Ν.Δ. Ιταλίας
κατεπάνω: αξίωμα διοικητή θέματος στο Βυζάντιο
μάγιστρος: άρχοντας, αξίωμα στο Βυζάντιο
μετοικεσία: ομαδική μετακίνηση πληθυσμού
Μεγάλη Ελλάς, Magna Graecia: αποικίες των Αρχαίων Ελλήνων στη Σικελία και νότια Ιταλία πο άρχισαν από το 734 π. Χ.
νεωτερισμός: υιοθέτηση νέων ιδεών
Νορμανδοί: φύλο των πειρατών Βίκινγκς
πρόσχημα: δικαιολογία
πρωτοκάραβος: καπετάνιος πλοίου
ραδιουργία: δόλια και συνωμοτική προσπάθεια να βλαφτεί κάποιος, σκευωρία, μηχανορραφία
ρήγας: μονάρχης, ανώτατος άρχοντας
σφετερίζομαι: κάνω κάτι δικό μου με αθέμιτο τρόπο
υπεροψία: υπερηφάνεια που συνδυάζεται με περιφρόνηση προς τους άλλους
υποδεέστερος: κατώτερος
χελάνδιο:
βυζαντινό πολεμικό πλοίο με δύο ιστούς
Imperator Romanorum: Αυτοκράτορας των Ρωμαίωνrex: βασιλιάςstatus quo: ισχύουσα κατάσταση, κατεστημένο, καθεστώς

Περίληψη της ενότητας

άσκηση συμπλήρωσης κενών

Χρήσιμοι ιστότοποι

Normans [wikipedia]
Βίκινγκς [βικιπαίδεια]
Islam in southern Italy [wikipedia]
Ismailism [wikipedia]
Νείλος ο Νέος 910-1003
Liutprand of Cremona [wikipedia]

Βιβλιογραφία

Kalokyris, K. (1991). Theophano und die byzantinische Kunst des 10. und 11. Jahrhunderts.
Koeln: Griechisches Konsulat in Koeln

Liutprand of Cremona (1996). Report of his mission to Constantinople.
[Translated in the appendix of Ernest F. Henderson, , Select Historical Documents of the Middle Ages , (London: George Bell, 1910), pp. 440-477 [pagination preserved] The text has been modernized slightly by the changing of archaic verb forms ["thou wert" and so forth], and by the Americanization of the spelling.]
αγγλική μετάφραση του έργου του Λιουτπράνδου "Relatio de legatione Constantinopolitana."
http://www.fordham.edu/halsall/source/liudprand1.asp