ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ, ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Η Βυζαντινή εποποιΐα. Επικοί αγώνες και επέκταση της αυτοκρατορίας. [σ. 41-42]


external image Minorasia_950AD_el.png
Η Μικρά Ασία πριν από τις κατακτήσεις του Ιωάννη Κουρκούα. Οι βυζαντινές περιοχές σημειώνονται με το ανοιχτό χρώμα.Στον χάρτη φαίνονται και τα σημερινά πολιτικά σύνορα.
external image 250px-Bulgaria_Samuil_raster.pngτο βουλγαρικό κράτος επί Σαμουήλ, περίπου 1000 μ.Χ.

external image map1025_base.gif
Το Βυζάντιο το 1025 [θάνατος Βασιλείου Β' ]


external image The+Empire%252C+c.+1025.png
χάρτης του Βυζαντίου το 1025 [θάνατος Βασιλείου Β' ]


Σημαντικές ημερομηνίες

944 άλωση της Έδεσσας από τους Βυζαντινούς
961 ανάκτηση της Κρήτης από τους βυζαντινούς
965 ανάκτηση της Κύπρου από τους Βυζαντινούς
996 ο Νικηφόρος Ουρανός νικά τους Βουλγάρους στο Σπερχειό
1014 ο Βασίλειος Β' νικά τον Σαμουήλ στη μάχη του Κλειδίου

Λεξιλόγιο

ακμαίος: που διατηρεί τη ζωντάνια του
ανάκτηση εδαφών: το να αποκτήσει ένα κράτος πάλι χαμένα εδάφη του
γαιοκτησία: ιδιοκτησία μεγάλης έκτασης γης
ευμάρεια: αφθονία υλικών αγαθών
διεθνές κύρος: εκτίμηση που απολαμβάνει μία χώρα στο εξωτερικό
δομέστικος της ανατολής: στρατηγός του βυζαντινού στρατού στη Μικρά Ασία
δομέστικος των σχολών: αρχιστράτηγος του βυζαντινού στρατού
εποποιΐα: ηρωική πράξη που αξίζει να υμνηθεί
λεία: λάφυρα που αρπάζει ο κατακτητής
νομισματικά αποθέματα: η ποσότητα χρυσού που κατέχει μια κεντρική τράπεζα για να ρυθμίζει την αξία των νομισμάτων του κράτους
σταυροφορία: εκστρατεία Χριστανών για να απελευθερώσουν τους Άγιους Τόπους
σφετερίζομαι: οικειοποιούμαι, κάνω δικό μου με αθέμιτο τρόπο
χλιδή: υπερβολικός πλούτος και άνεση

Χρήσιμοι ιστότοποι

Ιωάννης Κουρκούας [Βικιπαίδεια]
Ιωάννης Τζιμισκής [Βικιπαίδεια]
Νικηφόρος Β' Φωκάς [Βικιπαίδεια]
Σαμουήλ Β' Τσάρος της Βουλγαρίας [Βικιπαίδεια]
Nikephoros Ouranos [Wikipedia]
Μιχαήλ Ψελλός 1018-1078 ιστορικός [Βικιπαίδεια]
Κωνσταντίνος Μανασσής, ιστορικός του 12ου αιώνα [Βικιπαίδεια]
Basil II 976-1025 [De imperatotribus Romanis]

Βιβλιογραφία

Amedroz, H. F. (October 1914). An Embassy from Baghdad to the Emperor Basil II. London, United Kingdom: The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.

Harvey, A. (1989). Economic expansion in the Byzantine Empire 900-1200. Cambridge: CUP

http://www.google.gr/books?hl=el&lr=&id=wjnea3qdPx8C&oi=fnd&pg=PR7&dq=laiou+economic+history+byzantium&ots=KY9tUGp7Ye&sig=PruyKbCUZftHu4AzYJwUSM09uXU&redir_esc=y#v=onepage&q=laiou%20economic%20history%20byzantium&f=false

Laiou, A. E (ed.) (2002). The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Centuries.

http://www.scribd.com/doc/7836472/The-Economic-History-of-Byzantium
Vryonis, S. (2001). Byzantine civilization, a World Civilization

http://archaeology.kiev.ua/pub/vryonis.htm

Γεωργίου του Κεδρηνού Σύνοψις Ιστοριών
ΨΗΦΙΟΘΉΚΗ ΑΠΘ

Georgius Cedrenus
Compendium Historiarum (MPG 121 0023 1166)ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΣ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ [ελληνικό κείμενο, σε μορφή διαμοιρασμένου εγγράφου Google]
https://docs.google.com/viewer?url=http://khazarzar.skeptik.net/pgm/PG_Migne/Michael%2520Psellus_PG%2520122/Chronographia.pdf
ΚΛΕΙΔΙ 1014 - εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ