ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ, ΜΕΡΟΣ ΙΙ

1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης


external image 481px-Gustave_dore_crusades_dandolo_preaching_the_crusade.jpg
Ο Δόγης της Βενετίας Ερίκος Δάνδολος μιλά σε Σταυροφόρους

Σημαντικές ημερομηνίες

Πάπας Ουρβανός Β΄ [1088-1099]
1077 κατάληψη των Αγίων Τόπων από τους Σελτζούκους Τούρκους
1081-1118 βασιλεία Αλέξιου Α΄ Κομνηνού
1096 Α΄ σταυροφορία
1098 κατάληψη της Αντιόχειας από τους Σταυροφόρους
1192 κατάληψη της Ρόδου από τους Σταυροφόρους
1204 άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους
5 Φεβ - 12 Απρ 1204 Αλέξιος Ε' Μούρτζουφλος
1246-1278 Γουλιέλμος Β΄ Βιλλεαρδουίνος ηγεμόνας του πριγκιπάτου της Αχαΐας

Λεξιλόγιο

Άγιοι Τόποι: περιοχή της Παλαιστίνης στο σημερινό Ισραήλ μεγάλης θρησκευτικής αξίας για τους Χριστιανούς, Εβραίους & Μωαμεθανούς
δολοπλοκία: δόλιος τρόπος δράσης
αυταπάρνηση: υπέρβαση του ατομικού συμφέροντος
φέουδο: έκταση που παραχωρεί ηγεμόνας σε υποτελείς του ευγενείς
χειραγωγώ: ποδηγετώ, ελέγχω και καθοδηγώ
ωμότητες: εγκλήματα, απάνθρωπες πράξεις

Ερωτήσεις σωστό / λάθος


Χρήσιμοι ιστότοποι

Νικήτας Χωνιάτης [Ακομινάτος] ιστορικός του 12ου αιώνα
Why the 4th crusade attacked Constantinople [video]
The Crusades in the Holy Land
Richard the Lion-Hearted conquers Cyprus 1191

Βιβλιογραφία

Choniates, Constantinopolitanus ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΩΝΙΑΤΟΥ ΚΥΡ ΝΙΚΗΤΑ ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΚΑΙ ΛΗΓΟΥΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
__http://users.uoa.gr/~nektar/history/tributes/byzantine_historians/nicetas_choniates_historia.htm__
Urban II Speech at the Conference of Clermont 1095
__http://www.fordham.edu/halsall/source/urban2-5vers.html__

Ομιλία του πάπα Ουρβανού Β' στην Κλερμόν το 1095.


Five versions of his speech [Urbanus II] for the First Crusade from Medieval Sourcebook.


Το Βήμα, 7ης Μαρτίου 2004, σ. Β36, Αγγελική Λαΐου, «H Δ' Σταυροφορία και οι επιπτώσεις της».