ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ, ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ενότητα 2

Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας.

[σ. 55-56]


external image oa3.jpgexternal image 525px-The_Byzantine_Empire%2C_c.1180.PNG
H Bυζαντινή Αυτοκρατορία το 1170, επί Μανουήλ Α' Κομνηνού


external image 330px-Near_East_1135.svg.png
κτήσεις των Σταυροφόρων στην Εγγύς Ανατολήexternal image 330px-Seljuk_Sultanate_of_Rum_1190_Locator_Map.svg.png
το σελτζούκικο σουλτανάτο Ρουμ του Κιλίτς Αρσλάν Β'
μετά τη μάχη στο Μυριοκέφαλο


external image Niketas_Choniates.JPG
o ιστορικός Νικήτας Χωνιάτης Ακομινάτος [1155-1215]

Σημαντικές ημερομηνίες

1176 συντριβή των Βυζαντινών στο Μυριοκέφαλο [Κιλίτς Αρσλάν Β΄ εναντίον Μανουήλ Α΄ Κομνηνού]


Λεξιλόγιο

ανδρείκελο: υποχείριο, πιόνι
εξισλαμισμός; προσηλυτισμός στο μωαμεθανισμό
ίλη: λόχος ιππικού
καινοτομώ: εισάγω νέες μεθόδους
καινοφανής: πρωτοφανής
Κουμάνοι: νομαδικό τουρκικό φύλο της περιοχής της Κασπίας
μαλθακός: όχι σκληραγωγημένος, νωθρός, άβουλος
μιξοβάρβαρος: μισός Έλληνας μισός ξένος
οβολός: μικρό χρηματικό ποσό
οκνηρός: τεμπέλης, νωθρός
πάνδεινα: ταλαιπωρίες
προνοιάριος: ευγενής στον οποίο το βυζαντινό κράτος παραχωρούσε κτήματα για εκμετάλλευση και φορολογία με την υποχρέωση να προσφέρει στρατιωτικές υπηρεσίες
Πετσενέγοι: τουρκικό φύλο εγκαταστημένο στη σημερινή Ουκρανία
προνόμια: πλεονεκτήματα που απολαμβάνει κάποιος


Χρήσιμες ιστοσελίδες

Niketas Choniates Akominatos [wikipedia]
Μάχη του Μυριοκέφαλου [Βικιπαίδεια]
The Pronoia [wikipedia]
Pronoia
Byzantine Empire under the Komnenos dynasty [wikipedia]
σχεδιάγραμμα μαθήματος του Γιώργου Νικολάου

Βιβλιογραφία

Βάρζος, Κ. (1984). (in Greek). Η Γενεαλογία των Κομνηνών. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών. ΑΠΘ. Vols.__A1__,__A2__ &__B__

Birkenmeier, J. W. (2002). The Development of the Komnenian Army: 1081–1180. Boston: Brill
Choniatæ Nicetæ Historia, ed. J.P. Migne (__Patrologia Graeca__ vol. 140) reproduces Wolf's text (in more modern type) and translation (in standardized spelling). (__PDF__)