ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

2. Η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη [σελ. 62-64]external image 1200px-LatinEmpire2.png
ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ μετά την άλωση της Πόλης το 1204

external image 1200px-Greece_in_1214.JPGexternal image Michael_VIII_Palaiologos_%28head%29.jpg
Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος 1261-1282


external image 1200px-Metropolis_of_Mystras%2C_inside%2C_imperial_eagle.JPG
δικέφαλος αετός στο ΜΥΣΤΡΑ

external image 762px-ShepherdByzempire1265.jpg
Η Βυζαντινή αυτοκρατορία το 1265


external image 800px-Mystras_fortress3.JPG
ΜΥΣΤΡΑΣ

Σημαντικές ημερομηνίες

13 Απριλίου 1204 Άλωση της Πόλης από τους Σταυροφόρους
1259 μάχη της Πελαγονίας
25 Ιουλίου 1261 κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τον Αλέξιο Στρατηγόπουλο
15 Αυγούστου 1261 ο αυτοκράτωρ της Νικαιας Μιχαήλ Παλαιολόγος στέφεται αυτοκράτορας στην Πόλη
1259-1261 ο Μιχαήλ Παλαιολόγος αυτοκράτωρ Νίκαιας
1261-1282 ο Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος αυτοκράτωρ Ρωμανίας

Λεξιλόγιο

αιτιώδης σχέση: που αποτελεί την αιτία ενός γεγονότος
δούκας: αξιωματούχος στο Βυζάντιο
Ρωμανία: Βυζάντιο

Ερωτήσεις σωστό / λάθος


Χρήσιμοι ιστότοποι

Δεσποτάτο του Μυστρά
Δουκάτο της Νάξου
Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος
Βαλδουίνος Β' τελευταίος Λατίνος αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης
Baldwin II
Λατινική Αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης
Αυτοκρατορία Νίκαιας
Πριγκιπάτο Αχαΐας
Δεσποτάτο Ηπείρου
Ιστολόγιο Ιστορικά Καστοριάς, Οι επιδρομές των Νορμανδών και η περίοδος της Λατινοκρατίας
Χρονικόν του Γαλαξειδίου
Νικηφόρος Γρηγοράς

Βιβλιογραφία

ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ
__http://www.mikrosapoplous.gr/extracts/galakseidi.html__
ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΟΡΕΩΣ
__http://users.uoa.gr/~nektar/history/2romanity/to_xronikon_toy_morews.htm__

Nicephorus Gregoras Byzantinae Historiae

__http://www.documentacatholicaomnia.eu/30_20_1295-1360-_Nicephorus_Gregoras.html__