ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ, ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους δυνατούς.

[σ. 50-51]


external image Histamenon_nomisma-Nicephorus_II_and_Basil_II-sb1776.jpg

[χρυσό νόμισμα [ιστάμενον] Βασιλείου Β' & Νικηφόρου Φωκά]

+IhS XIS REX REGNANTInm
nICHFOR, CE bASIL' AUGG bR'

Σημαντικές ημερομηνίες

996 Νεαρά του Βασιλείου Β', σύγκρουση με τους δυνατούς

Λεξιλόγιο

αδηφάγος: άπληστος
αλληλέγγυον: φόρος του Βασιλείου Β' που υποχρεώνει τους δυνατούς & την εκκλησία να πληρώνουν τους φόρους των αδυνάτων [πενήτων=φτωχών]
αναδρομική ισχύ: που ισχύει και για παλιότερη χρονική περίοδο
απάνθισμα: το σύνολο των καλύτερων
γαιοκτήμονας: ιδιοκτήτης μεγάλης έκτασης γης
δοσοληψία: οικονομική συναλλαγή
έρμαιο: θύμα, ανίκανος να αντιδράσει
εύρυθμος: ομαλός
εύχρηστος: που μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί
ιδιοποιούμαι: κάνω κάτι δικό μου με αθέμιτο τρόπο
ινδικτιών: [χρονική μονάδα] 15 χρόνια
Ίσαυροι: δυναστεία που κυβέρνησε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία για 85 χρόνια (717-802). Ιδρυτής και γενάρχης της ήταν ο αυτοκράτορας Λέων Γ'.
ιστάμενον: χρυσό νόμισμα που κυκλοφόρησε τον 10 αιώνα και αντικατάστησε τον σόλιδο [solidus]
μίσθαρνος: που κάνει κάτι αποβλέποντας σε υλικά κέρδη
οικόσιτος: οικότροφος, που ζει στο σπίτι
σφετερίζομαι: οικειοποιούμαι, κάνω δικό μου με αθέμιτο τρόπο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

άσκηση αντιστοίχισης

Χρήσιμοι ιστότοποι

Νομοθεσία της δυναστείας των Μακεδόνων [Βικιπαίδεια]
Στάση του Βάρδα Σκληρού
Τα κυριότερα νομοθετικά έργα των Βυζαντινών
Basil II [976-1025]
Εὐστάθιος Μαλεΐνος [Wikipedia]

Βιβλιογραφία

Δέλτα, Π. (1911). Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου. Αθήνα: Εστία
Alexakis, A. (1995). A NINTH-CENTURY ATTESTATION OF THE NEIGHBORS' RIGHT OF PRE-EMPTION IN BYZANTINE BITHYNIA. Washington DC: Dumbarton Oaks
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Finterclassica.um.es%2Fvar%2Fplain%2Fstorage%2Foriginal%2Fapplication%2F9ca52cce7a5f6a2c7bc80314e7d5d2d0.pdf
Cedrenus Georgius Compendium Historiarum
__http://www.documentacatholicaomnia.eu/30_20_1100-1200-_Georgius_Cedrenus.html__

Aleksandr Petrovich Kazhdan, Annabel Jane Wharton - 1985 Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries


http://books.google.gr/books?id=qlU37xo9LeUC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=byzantine+law++basil+II+dynatoi&source=bl&ots=k0nRCMCVn_&sig=cEOcm_3efFDzv9AA9zbsQEKoG3I&hl=el&sa=X&ei=cDMNUKiiHLGV0QWKj6G9Cg&redir_esc=y#v=onepage&q=byzantine%20law%20%20basil%20II%20dynatoi&f=false

[λέξεις κλειδιά: αλληλέγγυον, δημοσιάριοι, δυνατοί, εξκουσσάτοι, μίσθιοι, προτίμησις, πτωχοί,justum pretium]
Svoronos, N. (1994). Les Novelles des empereurs Macédoniens. Concernant la terre et les stratiotes
Αθήνα: ΜΙΕΤ