ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ, ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ' και η αυγή της Νέας Εποχής. [σ. 36-38]


external image archimedes.jpg
βυζαντινό χειρόγραφο του 10ου αιώνα μ. Χ. με έργα του Αρχιμήδη [287-212 π.Χ.]


Σημαντικές ημερομηνίες

838 άλωση του Αμορίου από τους Άραβες
842; Μυριόβιβλος του πατριάρχη Φωτίου Α'
843 αναδιοργάνωση της Μαγναύρας από το Βάρδα, θείο του Μιχαήλ Γ'
863 μάχη του ποταμού Λαλακάοντος, συντριβή των Αράβων από τον Πετρωνά
902 ο Αρέθας χειροτονήθηκε μητροπολίτης Καισαρείας
11ος αιώνας Το Άσμα του Αρμούρη

Σημαντικές προσωπικότητες

Αρέθας αρχιεπίσκοπος Καισαρείας [850;-944]
Βάρδας καίσαρας [; - 866]
Θεόφιλος [829-842]
Λέων ο Φιλόσοφος / Μαθηματικός [790; - 870;]
Μιχαήλ Γ' ο Μέθυσος [842-867]
Φώτιος πατριάρχης [810-893]

Λεξιλόγιο

αγύρτης: απατεώνας
Ακρίτες: στρατιώτες φύλακες των συνόρων
Αμόριο: πρωτεύουσα του θέματος των Ανατολικών στη Φρυγία της Μικράς Ασίας
ανακαράς: τύμπανο που παιζόταν από στρατιωτικούς
αναλόγιο: επικλινές στήριγμα βιβλίων
απηχώ: εκφράζω
άσμα: τραγούδι
γραφίδα: όργανο γραφής, τρόπος γραπτής έκφρασης
έγκριτος: που έχει αναγνωρισμένο κύρος
εμίρης: Μουσουλμάνος ηγεμόνας
επιγαμία: σύναψη συγγένειας μέσω γάμου ατόμων διαφορετικών ομάδων
ερμάρι βιβλιοθήκης: ντουλάπι με βιβλία
Έσδρας: βιβλίο του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης που αποδέχεται μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία
θύραθεν παιδεία: κλασική παιδεία [μη εκκλησιαστική]
κοσμικός: μη θρησκευτικός
κώδικας: σύνολο σελίδων συρραμμένων σε μορφή βιβλίου
λόγιος: πρόσωπο με μεγάλη μόρφωση
Μαγναύρα: Πανδιδακτήριο, πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης κατά τη βυζαντινή εποχή
μαικήνας: πλούσιος προστάτης των γραμμάτων και των τεχνών
πανεπιστήμονας [homo universalis] πνευματικός άνθρωπος που ασχολείται με πολλές επιστήμες
Σαρακηνοί: Μουσουλμάνοι, πειρατές του 9ου αιώνα με έδρα την Αίγυπτο
υποπόδιο: έπιπλο για να ακουμπάς τα πόδια σου
χειρόγραφο: κείμενο γραμμένο με το χέρι

Ερωτήσεις σωστό / λάθος

Στο διαμοιρασμένο μου έγγραφο Google Doc.

Χρήσιμοι ιστότοποι

Πανεπιστήμιο Μαγναύρας
Byzantine philosophy
Το κλεμμένο χειρόγραφο του Αρχιμήδη [10ος αιώνας]
Πατριάρχης Φώτιος Α' [810-893]

Βιβλιογραφία

Arethas Caesareae Episcopus Apocalypsin, De SS Martyribus, De translatine S Euthymii
[Migne Patrologia Graeca: Graecum atque Latinum Magnae Extensionis Imagines]
__http://www.documentacatholicaomnia.eu/30_20_0860-0932-_Arethas_Caesareae_Episcopus.html__
Το Άσμα του Αρμούρη
__http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/poetry_of_romania/armoyrhs.htm__
Κιαπίδου, Ε. (2003). Η μάχη του ποταμού Λαλακάοντος, 863.
__http://asiaminor.ehw.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=5259__
Μαρκόπουλου, Α. (χ.χ.). __Νέα στοιχεία για τη χρονολόγηση της "Βιβλιοθήκης" του Φωτίου__
(pdf)
Photius: Bibliotheca
__http://www.tertullian.org/fathers/photius_01toc.htm__
Φωτίου πατριάρχου Λέξεων Συναγωγή
__http://books.google.gr/books?id=u-LSFYtMV1QC&lpg=PP1&hl=el&pg=PP1#v=onepage&q&f=false__
Φώτιος ο Μέγας Επιστολή προς Βούλγαρον ηγεμόνα
__http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/fotios_epistoli.html__
Φωτίου Νομοκανών Nomocanon Photii Patriarchae Constantinopolitani / Cum commentariis Theodori Balsamonis Patriarchae Antiocheni.
__http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/3/b/5/metadata-105-0000002.tkl__