ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ, ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο [σ. 23]



external image slavic_tribes_in_the_balkans.jpg

Εποικισμός σλαβικών φύλων στα Βαλκάνια [5ος - 10ος αιώνας]
[
Πηγή του χάρτη]

Ημερομηνίες

Μαυρίκιος [582-602] αυτοκράτορας του Βυζαντίου

Λεξιλόγιο

Άβαροι: νομαδικός λαός που μιλούσε ίδια γλώσσα με τους Ούννους
Αίμος: οροσειρά στη σημερινή Βουλγαρία [τουρκικά 'Μπαλκάν", σλαβικά "Στάρα Πλανίνα"]
αναξυρίδες: παντελόνι
Άντες: Σλάβοι
αφομειώνομαι: ενσωματώνομαι σε μια κυρίαρχη εθνικά / πολιτισμικά φυλή
διάσπαρτος: διασκορπισμένος σε πολλά μέρη
εντάσσω: συμπεριλαμβάνω, ενσωματώνω
εποικισμός: εγκατάσταση νέων κατοίκων σε μια περιοχή
θύλακας: περιοχή που καταλαμβάνει ο αντίπαλος σε εχθρικό έδαφος
Ίστρος: ο Δούναβης [από το όνομα του αρχαίου ελληνικού ποτάμιου θεού]
νησίδα: περιοχή που παρουσιάζει μία ιδιαιτερότητα
νομάδας: άτομο που μετακινείται από τόπο σε τόπο
σκλαβηνία: νησίδα σλαβικού πληθυσμού ανάμεσα σε ελληνόφωνους κατοίκους
"Σκλαβηνοί": Σλάβοι, Σκλάβοι
στενωπός: κλεισούρα, δερβένι, στενή διάβαση
στρατηγικόν: πρακτικό εγχειρίδιο για στρατιωτικούς
τοπωνύμιο: όνομα μιας τοποθεσίας
τριβώνιο: πανωφόρι
χιτώνας: μακρύ, φαρδύ ένδυμα, χωρίς μανίκια

Χρήσιμοι ιστότοποι

Προκόπιοςo Καισαριεύς [500-565] Βυζαντινός ιστορικός
Στρατηγικόν αυτοκράτορα Μαυρικίου
Slavs in the Byzantine Empire. [σε ιστότοπο Σκοπιανών στην Αυστραλία]
Slavs in Peloponnesus, 6th c. AD
Γιάκομπ Φίλιπ Φαλμεράυερ
Σλαβικές εγκαταστάσεις στη Μακεδονία
Οι δέκα μύθοι του "Σκοπιανού"
Προέλευση των Σλάβων
South Slavs [wikipedia]

Ερωτήσεις πρόχειρου διαγωνίσματος

Σε μορφή pdf

Βιβλιογραφία

Καρδαράς, Γ. (2008). Η πολεμική τέχνη των πρώιμων Σλάβων [ΣΤ’- Ζ’ αιώνα]
Βυζαντινά Σύμμεικτα 185-205
http://www.byzsym.org/index.php/bz/article/viewFile/932/853