ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας [σ. 32-33]external image o5dp3sm.jpg
[χάλκινο νόμισμα "φόλλις" του δέκατου αιώνα]


Σημαντικές ημερομηνίες

805 καταστολή εξέγερσης στις σκλαβηνίες της Πελοποννήσου
810 επιβολή "κακώσεων" από τον Νικηφόρο Α'

Λεξιλόγιο

ανάκαμψη: βελτίωση
απόγειο: ύψιστο σημείο ακμής
αποδημώ: ξενιτεύομαι
αφομειώνω: απορροφώ και μετασχηματίζω
δικέρατον: φόρος [είχε οριστεί να καταβάλλονται 12 φόλλεις]
έγγεια φορολογία: φόρος που επιβάλλεται για κέρδη από τη γη
εκδοχή: υποκειμενική άποψη για ένα ζήτημα
επικουρικός: εφεδρικός, που ενισχύει τις κύριες δυνάμεις ενός στρατού
κακώσεις: οικονομικά μέτρα που επέβαλε ο Νικηφόρος Α' [802-811]
καπνικός φόρος: φόρος που πλήρωνε κάθε αγροτικό νοικοκυριό
κεράτιον: αργυρό νόμισμα [1/2 του μιλιαρήσιου]
κομμέρκιο: τελωνειακός φόρος 10% επί της αξίας ενός εμπορεύματος
κουφισμός; φοροαπαλλαγή
λατίνι: τριγωνικό πανί
λογοθέσιο: υπηρεσία της βυζαντινής διοίκησης
λογοθέτης: ελεγκτής, λογιστής
λογοθέτης του γενικού: ο βυζαντινός υουργός οικονομικών, ή "πρωθυπουργός"
μεταίχμιο: ενδιάμεσο διάστημα ανάμεσα σε δύο καταστάσεις
μεριμνώ: φροντίζω
μηλιαρήσιο: αργυρό νόμισμα [1/12 του χρυσού νομίσματος σόλδιου solidus]
παγίωση: όταν κάτι γίνεται μόνιμο/σταθερό
παρείσακτος: που μπήκε παράνομα, ανεπιθύμητος
παρυφές: ακραίο σημείο, όρια
φόλλις [follis]: χάλκινο νόμισμα [1/12 του κεράτιου]
χλαμύδα: κοντό τριγωνικό ένδυμα που οι άκρες του ενώνονταν με πόρπη στο δεξιό ώμιο


Χρήσιμες ιστοσελίδες

Η εξέλιξη της ιδιοκτησίας στο Βυζάντιο. Νούτσου Ελένη ΓΕΛ Ανατόλια
Bυζαντινά νομίσματα [Βικιπαίδεια]

**ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ**

Βιβλιογραφία

Λιθοξόος, Δ. (χ.χ.). Το χρονικό της Μονεμβασίας.
__http://lithoksou.net/monemvasia.html__